20 APRIL 2019

SALON A

08:30-08:45 Açılış
08:45-09:45 KARACİĞER TRANSPLANTASYONUNDA GR
Oturum Başkanları Tamer Kaya,
Sezai Yılmaz
08:45-09:00
09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:25
10:25-11:05
10:25-10:35
10:35-10:45
10:45-10:55
10:55-11:05
11:05-11:30
11:30-12:00
11:30-11:40
11:40-11:50
11:50-12:00
12:00-14:00
14:00-15:00
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:45
15:45-16:34
15:45-15:52
15:52-15:59
15:59-16:06
16:06-16:13 Akut portal ven trombozlarında GR Fatih Boyvat
16:13-16:20 AVFnin endovasküler yolla kapatılması: Ne zaman?, Nasıl? Umut Özyer
16:20-16:27 İnferior petrozal sinüs örneklemesi Erol Akgül
16:27-16:34 Perkütan pnömotoraks tedavisi: ne zaman? nasıl? Volkan Çakır
17:00-17:30 DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE GR Okan Akhan

SALON B

09:20-10:40 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ TEKNİSYEN/HEMŞİRE OTURUMU 1
Oturum Başkanı Olcay Çizmeli
09:20-09:40 Tam hibrid ameliyathane sistemi Erdal Kıcıkoğlu
09:40-10:00 Serebral anevrizma EVTde hemşirelik hizmetleri Ayfer Bekdemir
10:00-10:20 Dizaltı revaskülarizasyonlarda GR teknisyenliği Fatih Beşevli
10:20-10:40 Girişimsel radyolojide radyasyon güvenliği Sinan Özgür
10:40-11:10 KAHVE MOLASI
11:10-12:10 VARİS TEDAVİSİNDE GÜNCEL DURUM
Oturum Başkanları Erol Aksungur,
Mert Köroğlu
11:10-11:25 Trunkal değerlendirme Mert Köroğlu
11:25-11:40 Trunkal ablasyon Uğur Özkan
11:40-11:55 Skleroterapi: ne zaman?, nasıl? M. Mahir Atasoy
11:55-12:10 Venöz yara bakımı Tankut Akay
12:10-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00 OLGULARLA ÖĞRENELİM (Videolu): NONVASKÜLER
Oturum Başkanları Suat Eren,
Baki Hekimoğlu
14:00-14:20 Zor biyopsiler Aytaç Gülcü
14:20-14:40 Zor drenajlar Cengiz Erol
14:40-15:00 Perkütan kist hidatik tedavisi Türkmen Çiftçi
15:00-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-16:45 OLGULARLA ÖĞRENELİM (Videolu):SANTRAL VENÖZ YOLLAR
Oturum Başkanları Mustafa Taşar
Kamil Gürel
16:00-16:15 Santral venöz stenoz ve oklüzyonlar Ali Fırat
16:15-16:30 Alternatif girim yolları Nurullah Doğan
16:30-16:45 AVF komplikasyonlarında GR Kamil Gürel

 

ÇALIŞTAY SALONU 1

10:00-10:30 FEMOROPOPLİTEAL BÖLGEDE GÜNCEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Oturum Başkanı Burçak Gümüş
 10:00-10:10 Gelişen teknolojiye rağmen hala konvansiyonel tedaviler ağırlığını koruyor mu?  Koray Akkan
10:10-10:20 Femoropopliteal bölgede ilaç kaplı balon kullanımının günlük pratiğimize etkileri Erol Aksungur
10:20-10:30 Femoropopliteal bölgede kombine tedavi stratejileri: Hangi tedavi ne zaman? Murat Canyiğit
14:00-14:30
 14:00-14:15 Radyofrekans endovenöz ablasyon ile varis tedavisi  Serkan Gür
14:15-14:30 İlaç kaplı balonların çağında AVF, santral venöz stenoz ve oklüzyon tedavileri Serkan Gür
17:40-18:40 ÇALIŞTAY
Serebral anevrizma EVT çalıştayı (modeller üzerinde) Çağın Şentürk,
Hakan Selçuk
ÇALIŞTAY SALONU 2
17:40 – 18:40 ÇALIŞTAY
Safra yollarında GR çalıştayı Nevzat Özcan
Güven Kahriman

 

21 APRIL 2019

SALON A

08:30-08:45 Açılış
08:45-09:45 KARACİĞER TRANSPLANTASYONUNDA GR
Oturum Başkanları Tamer Kaya,
Sezai Yılmaz
08:45-09:00 Ülkemizde güncel durum  Sezai Yılmaz
09:00-09:15 Transplantasyon cerrahı GR’den ne bekler?  Bülent Aydınlı
09:15-09:30 Vasküler girişimler  Fatih Boyvat
09:30-09:45 Biliyer girişimler  Ramazan Kutlu
09:45-10:25 KAHVE MOLASI
10:25-11:05 GÜNCEL KONULAR 1
Oturum Başkanları Suat Eren,
Bora Peynircioğlu
10:25-10:35 Periferal vasküler malformasyonlarda GR Bora Peynircioğlu
10:35-10:45 Güncel embolizasyonlar: Bariatrik embolizasyon, emboroid Fahrettin Küçükay
10:45-10:55 Nörogirişimlerde gelişmekte olan yeni cihazlar Çağın Şentürk
10:55-11:05 Ozon tedavisi: Eklemiçi enjeksiyonlar Hasan Ali Durmaz
11:05-11:30 KAHVE MOLASI
11:30-12:00 DİYABETİK AYAK TEDAVİSİNE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanı Burçak Gümüş
11:30-11:40 Diyabetik ayak yarasına giriş Selçuk Baktıroğlu
11:40-11:50 Diyabetik yaraya multidisipliner yaklaşım ve poliklinik oluşturulması: Kim ne zaman devrede? Şamil Aktaş
11:50-12:00 Endovasküler tedavi: Ne zaman ve nasıl? Koray Akkan
12:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00 AKUT İSKEMİK İNME EVT’DE GÜNCEL DURUM
Oturum Başkanları Hüseyin Akan,
Özkan Ünal
14:00-14:15 İskemik inme tedavisinde en hızlı/pratik görüntüleme? Feyyaz Baltacıoğlu
14:15-14:30 Akut inme tedavisine yön veren son klinik çalışmalar Osman Kızılkılıç
14:30-14:45 Son inme çalışmalarına göre ideal revaskülarizasyon tekniği? Murat Velioğlu
14:45-15:00 İnme yönetimi ve ulusal inme organizasyonu Kıvılcım Yavuz
15:00-15:45 KAHVE MOLASI
15:45-16:34 NASIL YAPIYORUM – KISA BAŞLIKLAR (7 dk)
Oturum Başkanları Timur Sindel,
Erol Akgül
15:45-15:52 Transpedal akses Özgür Kılıçkesmez
15:52-15:59 CO2 anjiyografi Sadık Ahmet Uyanık
15:59-16:06 KC tümörlerinde laparaskopik ablasyon Hakan Artaş
16:06-16:13 Akut portal ven trombozlarında GR Fatih Boyvat
16:13-16:20 AVFnin endovasküler yolla kapatılması: Ne zaman?, Nasıl? Umut Özyer
16:20-16:27 İnferior petrozal sinüs örneklemesi Erol Akgül
16:27-16:34 Perkütan pnömotoraks tedavisi: ne zaman? nasıl? Volkan Çakır
17:00-17:30 DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE GR Okan Akhan

SALON B

09:20-10:40 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ TEKNİSYEN/HEMŞİRE OTURUMU 1
Oturum Başkanı Olcay Çizmeli
09:20-09:40 Tam hibrid ameliyathane sistemi Erdal Kıcıkoğlu
09:40-10:00 Serebral anevrizma EVTde hemşirelik hizmetleri Ayfer Bekdemir
10:00-10:20 Dizaltı revaskülarizasyonlarda GR teknisyenliği Fatih Beşevli
10:20-10:40 Girişimsel radyolojide radyasyon güvenliği Sinan Özgür
10:40-11:10 KAHVE MOLASI
11:10-12:10 VARİS TEDAVİSİNDE GÜNCEL DURUM
Oturum Başkanları Erol Aksungur,
Mert Köroğlu
11:10-11:25 Trunkal değerlendirme Mert Köroğlu
11:25-11:40 Trunkal ablasyon Uğur Özkan
11:40-11:55 Skleroterapi: ne zaman?, nasıl? M. Mahir Atasoy
11:55-12:10 Venöz yara bakımı Tankut Akay
12:10-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00 OLGULARLA ÖĞRENELİM (Videolu): NONVASKÜLER
Oturum Başkanları Suat Eren,
Baki Hekimoğlu
14:00-14:20 Zor biyopsiler Aytaç Gülcü
14:20-14:40 Zor drenajlar Cengiz Erol
14:40-15:00 Perkütan kist hidatik tedavisi Türkmen Çiftçi
15:00-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-16:45 OLGULARLA ÖĞRENELİM (Videolu):SANTRAL VENÖZ YOLLAR
Oturum Başkanları Mustafa Taşar
Kamil Gürel
16:00-16:15 Santral venöz stenoz ve oklüzyonlar Ali Fırat
16:15-16:30 Alternatif girim yolları Nurullah Doğan
16:30-16:45 AVF komplikasyonlarında GR Kamil Gürel

 

ÇALIŞTAY SALONU 1

10:00-10:30 FEMOROPOPLİTEAL BÖLGEDE GÜNCEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Oturum Başkanı Burçak Gümüş
 10:00-10:10 Gelişen teknolojiye rağmen hala konvansiyonel tedaviler ağırlığını koruyor mu?  Koray Akkan
10:10-10:20 Femoropopliteal bölgede ilaç kaplı balon kullanımının günlük pratiğimize etkileri Erol Aksungur
10:20-10:30 Femoropopliteal bölgede kombine tedavi stratejileri: Hangi tedavi ne zaman? Murat Canyiğit
14:00-14:30
 14:00-14:15 Radyofrekans endovenöz ablasyon ile varis tedavisi  Serkan Gür
14:15-14:30 İlaç kaplı balonların çağında AVF, santral venöz stenoz ve oklüzyon tedavileri Serkan Gür
17:40-18:40 ÇALIŞTAY
Serebral anevrizma EVT çalıştayı (modeller üzerinde) Çağın Şentürk,
Hakan Selçuk
ÇALIŞTAY SALONU 2
17:40 – 18:40 ÇALIŞTAY
Safra yollarında GR çalıştayı Nevzat Özcan
Güven Kahriman

 

22 APRIL 2019

SALON A

08:30-09:15 PERİFERİK ARTER GÜNCEL DURUM
Oturum Başkanları Umman Sanlıdilek, Levent Oğuzkurt
08:30-08:45 Akut arter oklüzyonlarında EVT  Koray Akkan
08:45-09:00 Dizaltı revaskülarizasyonlar  Levent Oğuzkurt
09:00-09:15 Bypass greft trombozlarında EVT  Erkan Yıldırım
09:15-10:00 KAHVE MOLASI
10:00-10:45 KOLOREKTAL KC METASTAZLARINDA GÜNCEL DURUM
Oturum Başkanları Okan Akhan,
Yurtkuran Sadıkoğlu
10:00-10:15 Kemoterapide son durum  Şuayib Yalçın
10:15-10:30 Lokal ablasyonda son durum  Devrim Akıncı
10:30-10:45 İntraarteriyal tedaviler (KE, RE, ia KT)  Saim Yılmaz
10:45-11:30 KAHVE MOLASI
11:30-12:30 SEREBRAL ANEVRİZMA TEDAVİSİNDE GÜNCEL DURUM
Oturum Başkanları Civan Işlak,
İsmail Oran
11:30-11:45 Antiagregan ve antikoagülan kullanımı (güncel durum) Ender Uysal
11:45-12:00 Kritik damar ilişkili kompleks anevrizmaların akım modifikasyonu ile tedavisi: Akım yeniden modellenmesi Saruhan Çekirge
12:00-12:15 Anevrizma kesesinin anevrizma içi akım modifikasyonu ile yeniden modellenmesi Işıl Saatçi
12:15-12:30 Akım modifikasyonu tedavilerinde komplikasyon yönetimi Civan Işlak
12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-14:30 UYDU SEMPOZYUMU
SELEKTİF DAHİLİ RADYASYON TERAPİSİNDE KOMPLİKASYONLARDAN KORUNMA ve KOMPLİKASYON YÖNETİMİ
Moderatör:
İzzet Rozanes
Konuşmacı: Feyyaz Baltacıoğlu
 
Moderatör İzzet Rozanesl
14:30-14:45 KAHVE MOLASI
14:45-15:25 GÜNCEL KONULAR 2
Oturum Başkanları Sadık Bilgiç,
Cem Yücel
14:45-14:55 Radyoembolizasyon öncesi haritalama Tuğsan Ballı
14:55-15:05 Y90 tedavisinin yeni kullanım alanları Bülent Karaman
15:05-15:15 Ablasyonda hangi yöntem, ne zaman: RF?, MW? Cem Yücel
15:15-15:25 Prostat füzyon biyopsisi Devrim Akıncı
15:25-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-17:00 DİYABETİK AYAK TEDAVİSİNDE GÜNCEL DURUM
Oturum Başkanları Altan Yıldız,
Burçak Gümüş
16:00-16:15 Mevcut kılavuzlar ve “ulusal diyabetik ayak uzlaşı raporu”  Neşe Saltoğlu
16:15-16:30 EVTde diyabete özel durumlar  Burçak Gümüş
16:30-16:45 Kronik kritik ayak iskemisi  Murat Gedikoğlu
 16:45-17:00 Diyabetik ayak tedavisinde gelecek?  Erol Aksungur

 

SALON B

08:30-09:47 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU 1
Oturum Başkanları Halil Dönmez,
Türkmen Çiftçi
09:47-10:00 KAHVE MOLASI
10:00-11:17 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU 2
Oturum Başkanı Süleyman Men,
Umut Özyer
11:17-11:45 KAHVE MOLASI
 11:45-12:45 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ TEKNİSYEN / HEMŞİRE OTURUMU 2
Oturum Başkanı Nevzat Özcan
11:45-12:05  Embolizasyon öncesi ve sonrası hemşirelik hizmetleri Songül Göktaş
12:05-12:25 Drenaj işlemlerinde GR teknisyenliği  Murat Özdemir
12:25-12:45 GR’de sedasyon ve analjezi Ogün Birinci
12:45-14:45 ÖĞLE YEMEĞİ
14:45-15:45 OLGULARLA ÖĞRENELİM (Videolu): AORT
Oturum Başkanları Füruzan Numan, Erhan Ilgıt
14:45-15:00 Aortik aciller (rüptür ve tromboz) Füruzan Numan
15:00-15:15 Diseksiyonda ne zaman girişim?: Malperfüzyon, rüptür A. Yiğit Göktay
15:15-15:30 Endoleak tedavisi: Ne zaman?, Nasıl? Sinan Şahin
15:30-15:45 Fenestre greftleme Murat Canyiğit
15:45-16:30 KAHVE MOLASI
16:30-17:15 OLGULARLA ÖĞRENELİM: ONKOLOJİK GR
Oturum Başkanları Saim Yılmaz, Devrim Akıncı
16:30-16:45 Akciğer ablasyonları Okan Akhan
16:45-17:00 Böbrek ablasyonları Halil Bozkaya
17:00-17:15 Kemo/Radyoembolizasyonda ilginç durumlar E. Barbaros Çil

 

 

 ÇALIŞTAY SALONU 1
 10:00-10:30 FEMOROPOPLİTEAL BÖLGEDE GÜNCEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Oturum Başkanı Burçak Gümüş
10:00-10:10 Gelişen teknolojiye rağmen hala konvansiyonel tedaviler ağırlığını koruyor mu? Koray Akkan
10:10-10:20 Femoropopliteal bölgede ilaç kaplı balon kullanımının günlük pratiğimize etkileri Erol Aksungur
10:20-10:30 Femoropopliteal bölgede kombine tedavi stratejileri: Hangi tedavi ne zaman? Murat Canyiğit
 14:00-14:30
 14:00-14:15 İlaç kaplı balonların çağında AVF, santral venöz stenoz ve oklüzyon tedavileri Serkan Gür
14:15-14:30 Varis tedavisinde yeni ufuklar: Venaseal glue ile tümesansız varis tedavisi Levent Oğuzkurt
 17:40-18:40 ÇALIŞTAY
 İntranodal lenfanjiyografi çalıştayı Hasan Dinç
Şükrü Oğuz

 

 ÇALIŞTAY SALONU 2
17:40-18:40 TÜMÖR ABLASYONU ÇALIŞTAYI (MODELLER ÜZERİNDE)
Koordinatör  Devrim Akıncı
Eğitici Türkmen Çiftçi
Eğitici Halil Bozkaya
23 APRIL 2019

SALON A

09:30-11:30 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU 3: SIRADIŞI DURUMLAR..!, SIRADIŞI ÇÖZÜMLER..?
Oturum Başkanları  İzzet Rozanes, Ramazan Kutlu
12:00 KAPANIŞ